Tylko teraz! Promocja! -40% na wszystkie fototapety tylko do 12.04.2024!
REGULAMIN SKLEPU

I.INFORMACJE OGÓLNE
1) Właścicielem sklepu internetowego idealnesciany.pl jest firma:
PerfectWall K.Jarosz, J.Miętkiewicz, A.Jarosz, A.Miętkiewicz spółka cywilna
ul. Karmelkowa 29
52-437 Wrocław
NIP: 894-31-51-432
REGON: 385538860

Konto bankowe Idea Bank:
98 1050 1575 1000 0092 7601 8547

2) Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego idealnesciany.pl, a także zakres odpowiedzialności.
3) Akceptacja formularza zakupu jest jednoznaczna z zapoznaniem się, zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu oraz wszystkich jego postanowień.
4) Klient zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
5) W sklepie internetowym idealnesciany.pl może złożyć zamówienie każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych.

II.DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
1) Administratorem danych osobowych Idealnesciany.pl , czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: PerfectWall K.Jarosz, J.Miętkiewicz, A.Jarosz, A.Miętkiewicz spółka cywilna, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, NIP: 894-31-51-432, REGON: 385538860
2) Dane zwykłe zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego pozyskane w procesie rejestracji przetwarzane są wyłącznie w celu administrowania kontem użytkownika oraz umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie Idealnesciany.pl
3) W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane przetwarzane są również na potrzeby wysyłki Newslettera.
4) Pozyskane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie i w zakresie objętym zgodą osoby, której dane dotyczą.
5) Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
6) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.
7) Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
8) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie bądź skutecznego wniesienia sprzeciwu.
9) Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych do innego administratora.
10) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia nam legalne przetwarzania danych i tym samym rejestrację konta użytkownika.
11)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili bez wpływu na   zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy powiadomienie Administratora Danych w dowolny sposób dający mu możliwość do zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą.
12) Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.
13) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu.
III.ZAWARCIE UMOWY
1) Produkty sprzedawane w idealnesciany.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 534 Kodeksu Cywilnego. Klient akceptując formularz zakupu składa ofertę kupna danego towaru, ale nie jest to jednoznaczne z natychmiastowym zawarciem umowy. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez idealnesciany.pl formularze zamówień online.
2) Sprzedawane wyroby są produkowane indywidualnie według zamówień Klienta. Powinien on zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
3) Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
4) Idealnesciany.pl zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania usługi oraz realizacji zamówienia, jeśli towary będą zawierać treści sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.
5) Sklep zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian kosztów dostarczania zamówionych towarów.
6) Sklep idealnesciany.pl nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.PŁATNOŚCI
1)Płatność za produkty dokonywana jest w formie przedpłaty na rachunek (podany w niniejszym Regulaminie) lub poprzez płatności on-line w systemie.
2)Sklep idealnesciany.pl nie przyjmuje płatności gotówką oraz czekiem.
3)Za zrealizowaną płatność uznaje się zaksięgowanie jej na koncie.
4)Złożenie zamówienie i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient będzie informowany o etapach realizacji zamówienia.

V.DOSTAWA
1) Koszty dostawy zawsze znajdują się na fakturze/paragonie.
2) Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem formy kurierskiej. Odbiór osobisty nie jest możliwy.
3) Czas realizacji zamówienia do 7 dni roboczych, który zaczyna się od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar a ubiega w dniu wysyłki gotowego wyrobu. Sklep idealnesciany.pl stara się aby dostawa była zrealizowana jak najszybszym terminie.
4) W przypadku zamówienia wielu produktów, paczka wysyłana jest w dniu w którym będzie dostępny ostatni z zamówionych produktów. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
5) Koszty dostawy wyliczone są dla każdego zamówienia i pojawiają się na stronie Podsumowującej zakup jako cena końcowa. Koszt dostawy naliczany jest dla każdego zamówienia niezależnie od formy dostawy. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski. Wysyłka poza granice Polski jest możliwa po kontakcie z idealnesciany.pl.
6) Sklep idealnesciany.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku zamówienie jest anulowane.
7) W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającego ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowo terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie.

VI.SZKODY POWSTAŁE W TRAKCIE TRANSPORTU
1) Nasze produkty są zawsze starannie zabezpieczone na czas transportu. Jeśli jednak dostarczone produkty posiadają widoczne uszkodzenia lub widoczne próby otwierania przesyłki należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy oraz sporządzić z nim protokół szkody. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz skontaktować się jak najszybciej w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie ze sklepem idealnesciany.pl.
2) W przypadku stwierdzenia wad, których nie było widać podczas odbioru przesyłki, należy niezwłocznie o tym poinformować ( tak jak w pkt.1 ) sklep idealnesciany.pl.

VII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
1) Idealnesciany.pl jest sklepem produkcji na życzenie. Klient określa parametry zamówienia, wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta.
2) Zamówiony przez Klienta produkt w sklepie idealnesciany.pl jest wyprodukowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 24.06.2014 r. r pozycja 827) Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny).

VIII.GWARANCJA, REKLAMACJA I ZWROTY
1) Wszystkie produkty zakupione w sklepie idealnesciany.pl objęte są roczną gwarancją, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
2) Reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia,rozcięcia, obtarcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się Klienta z towarem, jak również uszkodzenia powstałe w czasie niewłaściwego montażu.
3) Reklamacji nie podlegają nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie idealnesciany.pl. Za nieznaczne odstępstwa uważa się niewielkie różnice barw w porównaniu z obrazem z monitora/ wyświetlacza,z którego korzysta Klient. Jak również nieznaczne różnice formatu, jakości, materiału oraz powierzchni- nie są one technicznie i produkcyjnie w pełni do wyeliminowania.
4) Klient zobowiązuje się w przeciągu 2 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem lub telefonicznie, reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeśli Klient nie wskazał wad w ciągu 2 dni roboczych, towar uważa się za zaakceptowany. Sklep idealnesciany.pl ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji klienta. O wyniku reklamacji klient zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie.
5) Przed montażem produktu Klient powinien dokładnie sprawdzić jego zgodność z zamówieniem ( wymiary, ilość brytów, ich dopasowanie itp.). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu.
6) Klient, który zgłasza widoczną wadę ma obowiązek zwrotu wadliwego towaru na adres sklepu idealnesciany.pl w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

IX.ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO
1) Idealnesciany.pl mają prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez prawa żądania odszkodowania ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły czynniki niezależne od sklepu, których nie można było przewidzieć i na które sklep nie miał wpływu, a które w znaczny sposób wydłużyłyby termin realizacji zlecenia.

X.PRAWA AUTORSKIE
1) Produkty sprzedawane przez idealnesciany.pl objęte są prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do rozpowszechniania lub powielania towarów idealnesciany.pl.
2) Nabywanie produktów w sklepie idealnesciany.pl nie jest jednoznaczne z wykupieniem praw autorskich do zakupionych towarów.
3) W przypadku gdy Klient przekazuje do realizacji towaru własne zdjęcia tym samym oświadcza, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Klient składając zamówienie potwierdza, iż udostępniając materiały potrzebne do realizacji zlecenia nie narusza postanowień Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu, a przepisami pierwszeństwo mają przepisy prawa polskiego.
2) Idealnesciany.pl zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie. Zmiany będą obowiązywać od daty opublikowania ich na stronie idealnesciany.pl.
Data aktualizacji: 25.05.2018r.

Bądź na bieżącoZapisz się do naszego newslettera!